Links weergeven in excerpts

WordPress kent zogenoemde ‘excerpts‘. Een excerpt is een soort intro-tekst die wordt gebruikt op diverse plekken op de site. Soms wordt het ook wel gebruikt om een samenvatting van je pagina- of bericht in te plaatsen.

Excerpts geven standaard niet automatisch links weer. Wanneer je links wilt weergeven in excerpts, dan moet je onderstaande code toevoegen in het bestand /wp-includes/formatting.php.

// toon links in excerpts
function new_wp_trim_excerpt($text) {
$raw_excerpt = $text;
if ( ” == $text ) {
$text = get_the_content(”);
$text = strip_shortcodes( $text );
$text = apply_filters(‘the_content’, $text);
$text = str_replace(‘]]>’, ‘]]>’, $text);
$text = strip_tags($text, ‘‘);
$excerpt_length = apply_filters(‘excerpt_length’, 55);
$excerpt_more = apply_filters(‘excerpt_more’, ‘ ‘ . ‘[…]’);
$words = preg_split(‘/()|\n|\r|\t|\s/’, $text, $excerpt_length + 1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY|PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE );
if ( count($words) > $excerpt_length ) {
array_pop($words);
$text = implode(‘ ‘, $words);
$text = $text . $excerpt_more;
}
else {
$text = implode(‘ ‘, $words);
}
}
return apply_filters(‘new_wp_trim_excerpt’, $text, $raw_excerpt);
}
remove_filter(‘get_the_excerpt’, ‘wp_trim_excerpt’);
add_filter(‘get_the_excerpt’, ‘new_wp_trim_excerpt’);
//einde links in excerpts

(Visited 4 times, 1 visits today)