Category Archives: Werk

google chrome waarschuwt in browser chrome

Chrome waarschuwt voor onveilige sites

Category : internet , Op homepage , Werk

Google heeft weer een nieuwe versie uitgebracht van de browser Chrome. Versie 68 om precies te zijn. Deze versie is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Er komen ook nieuwe versies voor Android en iOS, maar die komen iets later.

Voor Chrome gebruikers zal de belangrijkste wijziging zijn, dat zij nu gewaarschuwd worden wanneer een site niet op https draait. Eerder zag je een groen slotje wanneer er https werd gebruikt, nu is dat dus omgedraaid: Je ziet duidelijk wanneer een site niet op https draait, door een ‘Niet beveiligd’ melding in de adresbalk.

google chome melding niet beveiligd

Meer informatie kun je lezen op de securityblog van Google


wordpress update 4.7.5

WordPress update: 4.7.5

Category : Werk

Vanmorgen kwam WordPress plotseling met een nieuwe versie: 4.7.5. In deze versie zijn 6 kwetsbaarheden gerepareerd. Zie voor de details het WordPress.org. blog

U wordt geadviseerd om uw WordPress website zo snel mogelijk te updaten naar versie 4.7.5. Tenzij u automatische updates hebt uitgeschakeld, want dan is uw site mogelijk al bijgewerkt naar WordPress 4.7.5. Deze beveiligingsversie is een ‘kleine’ versie en WordPress verwerkt standaard kleine releases automatisch.


bewaarplicht

Nederlandse bewaarplicht telecomgegevens geschrapt door rechter

Category : Op homepage , Werk

Nederlandse providers hoeven gegevens over internet- en telefoonverkeer niet meer op te slaan. De bewaarplicht, die in een kort geding tegen de staat werd aangevochten door verschillende privacygroepen en kleine internetproviders, is ongeldig.

Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag geoordeeld (pdf). De bewaarplicht is in strijd met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, specifiek met het recht op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens.

Eerder besloot het Europees Hof al dat een Europese versie van de bewaarplicht onwettig was. Voormalig minister Opstelten (Justitie) vond echter dat de Nederlandse interpretatie van de Europese richtlijn in stand kon blijven.

Hij presenteerde wel een wetswijziging die er onder meer voor zou zorgen dat telecomgegevens alleen mogen worden opgevraagd met toestemming van een rechter. Toch bepleitte de Staat in februari tijdens de behandeling van het kort geding dat ook de huidige versie van de bewaarplicht al voldoende waarborgen biedt. De gewijzigde versie moet nog worden behandeld door de Tweede Kamer.

 

Lees verder op nu.nl

(bron: Nu.nl)