WordPress update: 4.7.5

Vanmorgen kwam WordPress plotseling met een nieuwe versie: 4.7.5. In deze versie zijn 6 kwetsbaarheden gerepareerd. Zie voor de details het WordPress.org. blog

U wordt geadviseerd om uw WordPress website zo snel mogelijk te updaten naar versie 4.7.5. Tenzij u automatische updates hebt uitgeschakeld, want dan is uw site mogelijk al bijgewerkt naar WordPress 4.7.5. Deze beveiligingsversie is een ‘kleine’ versie en WordPress verwerkt standaard kleine releases automatisch.